Vi og miljøet vårt

#PROFFS! Vi jobber klimabevisst og gjennomfører mange konkrete økologiske tiltak.

#PROFFS - Dette verdibegrepet gjennomsyrer alt vi gjør, ikke minst våre aktiviteter mot målet om å bli en helt sirkulær virksomhet. Miljø- og klimabeskyttelse spiller en viktig rolle i dette, siden vi bruker ressursene som er tilgjengelige på en ansvarlig måte. Som et selskap ønsker vi å aktivt forme fremtiden og fremme bærekraftig utvikling. Derfor er økologisk, fornuftig og klimabevisst bedriftsdrift virkelig viktig for oss. En viktig indikator på en økologisk økonomi er hvordan vi håndterer utslippene vi forårsaker.

Unngå og redusere CO₂-utslipp

Vi velger mange av våre veier fremover slik at vår økonomiske virksomhet påvirker miljøet og klimaet så lite som mulig. Av dyp overbevisning har vi derfor gjennomført omfattende økologiske tiltak de siste årene. Vi fortsetter å jobbe med full kraft for å forhindre at utslipp av klimagasser oppstår i første omgang og for å redusere uunngåelige CO₂-utslipp så mye som mulig.

Hva gjør vi da, konkret?

 • Vi dekker 100 % av vårt energibehov med grønn strøm.
 • Vårt oppvarmingssystem er valgt spesielt med tanke på energiforbruket, vi varmer ikke opp noen lokaler med direkte elektrisitet.
 • Vårt logistikksenter i Landvetter, som oppfyller de høyeste energikravene, oppvarmes til 98 % av avtrekksvarmen i bygningens andre deler. Alle våre lagre og lokaler er utstyrt med LED-belysning, noe som gir oss bedre belysning og samtidig sparer opptil 85 % energi sammenlignet med alternative lyskilder.
 • Vi bruker for tiden plastfrie og miljøvennlige fraktmaterialer for mer enn 95 prosent av våre emballasjer.
 • Våre emballasjer kan gjenbrukes for frakt og returer eller resirkuleres. Selvfølgelig er vi medlemmer av Næringslivets emballasjeinnsamling.
 • Våre pakker sendes på en klimavennlig måte, der de fleste fjerntransportene skjer på strøm eller med brennstoffet HVO100 som er fornybart. Siste etappe håndteres av flere speditører med elbiler. Endringen går raskt, og stadig flere transportører kan skryte av helt utslippsfrie leveranser.
 • Vår returandel ligger bare på cirka to prosent. Vi kontrollerer og reparerer returnerte produkter der det er mulig, og resirkulerer mange av dem.
 • Vår partner Returhuset håndterer godset vi selv ikke reparerer. De graderer produktene, reparerer ved behov og selger dem videre slik at de får nytt liv. Hvis det ikke er mulig å resirkulere, resirkulerer de materialet på best mulig måte.
 • Vi satser kontinuerlig på et voksende utvalg av brukte produkter som vi kaller Refurbished og Pre-owned.
 • Teknikproffset har en stadig voksende flåte av elbiler, og våre kolleger har tilgang til Europas største ladestasjonsnettverk så vel som til egne hurtigladestasjoner på selskapets hovedkontor.
 • Gjennom avfallssortering resirkulerer vi forbruksmateriale. For det materialet som ikke kan sorteres på stedet, sendes det direkte til resirkulering.
 • På Teknikproffset tilbyr vi høykvalitets mat fra vårt eget kafé, noe som fører til besparelser i unødvendige persontransporter.
 • Vi evaluerer kontinuerlig vårt miljøarbeid og samarbeider med våre leverandører og transportører for å minimere vår miljøpåvirkning.