INTEGRITETSPOLICY

På TP E-commerce Norway, organisasjonsnummer 931502107, verner vi om din integritet og behandler dine personopplysninger i henhold til alle gjeldende lover og regler. Nedenfor kan du lese om hvorfor vi ønsker å samle inn personlig informasjon om deg, hvordan du kan gå frem for å få den lagrede informasjonen slettet og mer.

Teknikproffset.se vil aldri selge dine personopplysninger til en tredjepart, men vi samarbeider med flere ulike tjenesteleverandører som kommer til å få tilgang til grunnleggende personopplysninger, for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser til deg.
Les mer om dette nedenfor under Databehandler.
Det er viktig at du leser gjennom hele policyen og forstår hva den innebærer. Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte kundservice@teknikproffset.se.

HVA ER PERSONLIG INFORMASJON OG HVA ER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som lever. Eksempler på dette, som påvirker forholdet ditt til Teknikproffset.se er Navn, personnummer, adresse, e-postadresse, IP-adresse og mer. Behandling av personopplysninger, er alt som foregår med personopplysningene. Hver handling som utføres med personopplysninger regnes som en behandling, uavhengig av om den utføres automatisk eller ikke. Eksempel på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting.

1. PERSONOPPLYSNINGER VI LAGRER OM DEG SOM KUNDE / MEDLEM OG HVORFOR

BESTILLING / KJØP
Formål:  Å kunne håndtere bestilling / kjøp.

Behandlinger som utføres:
-Levering (inkludert melding og kontakter vedrørende leveringen.)
-Identifikasjon og alderskontroll
-Håndtering av betaling (Inkludert analyse av mulige betalingsløsninger, noe som kan innebære en kontroll av betalingshistorikk og innhenting av kredittinformasjon gjennom Qliro)
-Adressekontroll gjennom Qliro
-Håndtering av reklamasjons- og garantisaker.
-Oppfølging, fremst over mail, for å informere deg om bestillingens status, leveringstid og mer, pluss oppfølging etter levering.

Kategorier for Personopplysninger:
-Navn
-Personnummer
-Kontaktinformasjon (Adresse, e-post og telefonnummer)
-IT-miljø (for eksempel språkinnstillinger, IP-adresse, innstillinger i nettleser, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform.)
-Betalingshistorikk
-Betalingsinformasjon
-Kredittinformasjon fra Kredittopplysningsbyrå
-Kjøpsinformasjon (f.eks. bestilte produkter, leveringsadresse)

JURIDISK GRUNNLAG
Oppfyllelse av kjøpsavtalen.
Denne innsamlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis informasjonen ikke oppgis, kan våre forpliktelser ikke oppfylles, og vi er derfor tvunget til å nekte deg kjøpet.

LAGRINGSTID
Til kjøpet er fullført (inkludert levering og betaling), og 36 måneder etter med formål om å kunne håndtere en eventuell reklamasjon eller garantisak.


2. JURIDISKE FORPLIKTELSER

Formål:
Kunne oppfylle bedriftens juridiske forpliktelser.

Behandlinger som utføres:
Nødvendig håndtering for å oppfylle bedriftens juridiske forpliktelser i henhold til lovkrav, dommer eller regjeringsvedtak (f.eks. bokføringsloven, hvitvaskingsloven eller reglene om produktansvar og produktsikkerhet, som kan kreve oppvisning av kommunikasjon og informasjon til offentligheten og kunder, ved eventuelle produktalarm eller tilbakekallelser ved for eksempel en defekt eller helseskadelig vare).

Kategorier av personopplysninger:
-Navn
-Personnummer
-Kontaktinformasjon (Adresse, e-post og telefonnummer)
-IT-miljø (for eksempel språkinnstillinger, IP-adresse, innstillinger i nettleser, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform.)
-Betalingshistorikk
-Betalingsinformasjon
-Korrespondanse
-Informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpssted,  eventuelle feil / klager

JURIDISK GRUNNLAG
Juridisk forpliktelse. Denne innsamlingen av dine personopplysninger er lovpålagt.
Om informasjonen ikke oppgis kan våre juridiske forpliktelser ikke oppfylles, og vi tvinges derfor å nekte deg kjøpet.

LAGRINGSTID
Til kjøpet er fullført (inkludert levering og betaling), og 36 måneder etter med formål om å kunne håndtere en eventuell reklamasjon eller garantisak.


3. SERVICE-, SUPPORT- OG GARANTISAKEN


Formål:
Kunne håndtere kundeservicesaker.

Behandlinger som utføres:
-Kommunikasjon og svar på eventuelle henvendelser til kundeservice (over telefon eller i digitale kanaler, inkludert sosiale medier).
-Identifisering
-Gjennomgang av eventuelle klagemål- og supportsaker (inkludert teknisk support).

Kategorier av personopplysninger:
-Navn
-Personnummer
-Kontaktinformasjon (Adresse, e-post og telefonnummer)
-IT-miljø (for eksempel språkinnstillinger, IP-adresse, innstillinger i nettleser, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform.)
-Betalingshistorikk
-Betalingsinformasjon
-Korrespondanse
-Informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpssted,  eventuelle feil/klager.

JURIDISK GRUNNLAG
Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din berettigede interesse ved håndtering av kundeservicesaker.

LAGRINGSTID
Til kundeservicesaken er avsluttet, men minimum 30 dager.


4. KONKURRANSER OG EVENTER


Formål:
Kunne gjennomføre og håndtere deltakelse i konkurranser og/eller eventer.

Behandlinger som utføres:
-Kommunikasjon før og etter deltakelse i en konkurranse eller event (f.eks. bekreftelse av påmelding, spørsmål eller evaluering).
-Identifisering og alderskontroll
-Valget av vinnere og formidling av eventuelle gevinster (f.eks. utbetalinger eller reisebestilling)

Kategorier av personopplysninger:
-Navn
-Personnummer
-Kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer)
-IP-adresse (for å spore eventuelle bedragerier)
-Informasjon innlevert i konkurransebidrag
-Informasjon innlevert i evaluering av event

JURIDISK GRUNNLAG
Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din berettigede interesse av å håndtere din deltakelse i konkurranser og/eller eventer.

LAGRINGSTID
Tiden konkurransen eller eventet pågår, men minimum 30 dager.


5. BEDRAGERI ELLER MISBRUK


Formål:
Kunne forhindre misbruk av en tjeneste eller forhindre, forebygge og undersøke lovbrudd mot bedriften.

Behandling som utføres:
Forhindring og undersøkelse av eventuelle bedragerier eller andre lovbrudd (f.eks. hendelsesrapportering i butikk). Forhindring av søplepostutsendelse, phising, trakassering, ulovlige innloggingsforsøk på brukerkontoer eller andre tiltak som er forbudte ifølge lov, eller våre kjøps-, medlems- eller tjenestevilkår. Beskyttelse og forbedring av vårt IT-miljø mot angrep og inntrengelse.

Kategorier av personopplysninger:
-Personnummer
-Kjøps- og brukergenerert informasjon (f.eks. klikk- og besøkshistorikk).
-IT-miljø (f.eks. Språkinnstillinger, IP-adresse, innstillinger i nettleser, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform).

JURIDISK GRUNNLAG
Oppfyllelse av juridisk forpliktelse (når dette finns), alternativt berettiget interesse.
Dersom ingen juridisk forpliktelse finns, er behandlingen nødvendig for å tilfredsstille vår berettigede interesse for å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og undersøke lovbrudd mot bedriften.

LAGRINGSTID
Fra innsamling til 36 måneder etter.


6. PERSONOPPLYSNINGER VI LAGRER OM DEG SOM BRUKER "MINE SIDER"


BLI MEDLEM
Formål: Administrere og skape Mine Sider.

Behandlinger som utføres:
Skape innloggingsfunksjon. Forsikre oss om din identitet og alder. Opprettholdelse av korrekt og oppdatert informasjon. Gi deg muligheten til å se kjøps- og betalingshistorikk.
Gi deg muligheten til å lagre favoritter og liknende tilretteleggende løsninger.
Håndtering av dine kundevalg (f.eks. din profil og dine innstillinger).

Kategorier av personopplysninger:
-Navn
-Personnummer
-Kontaktinformasjon (Adresse, e-post og telefonnummer)
-IT-miljø (for eksempel språkinnstillinger, IP-adresse, innstillinger i nettleser, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform.)
-Betalingshistorikk
-Betalingsinformasjon
-Kjøpshistorikk
-Informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpssted,  eventuelle feil / klager
-Brukernavn / Passsord
-Innstillinger for din profil og dine personlige valg

JURIDISK GRUNNLAG
Oppfyllelse av avtalen om medlemskap. Denne innsamlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til medlemsavtalen. Om informasjonen ikke oppgis, kan våre forpliktelser ikke oppfylles, og vi er derfor tvunget til å nekte deg medlemskap.

LAGRINGSTID
Til medlemskapet avsluttes.


7. PERSONOPPLYSNINGER VI LAGRER OM DEG SOM SØKER JOBB HOS TEKNIKPROFFSET GJENNOM VÅR HJEMMESIDE

SØKNAD

Formål: Administrere din søknad

Behandlinger som utføres:
Lagring av de opplysningene du oppgir i søknadsformulæret.

Kategorier av personuppgifter:
-Navn
-Personnummer
-Kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer)

JURIDISK GRUNNLAG
Samtykke. Kreves for at vi skal kunne fullføre rekrutteringsprosessen. Om informasjonen ikke oppgis, vil vi ikke behandle din søknad.

LAGRINGSTID
Til rekrutteringsprosessen avsluttes, men minimum 6 måneder.


8. PERSONOPPLYSNINGER VI LAGRER NÅR DU MAILER ELLER BRUKER VÅRT KONTAKTFORMULÆR

MAILHÅNDTERING

Formål:
 kunne administrere og besvare dine e-poster.

Kategorier av personopplysninger:
-Navn
-Kontaktinformasjon (Adresse, e-post og Telefonnummer)

JURIDISK GRUNNLAG
Samtykke. Nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse og svare på e-post.

LAGRINGSTID
Til saken er avsluttet, men minst 30 dager for eventuell videre oppfølging av medarbeidere.


9. KILDER FOR OG DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

KILDER FOR PERSONOPPLYSNINGER
Utover de opplysningene du selv oppgir til oss, eller som vi samler inn fra deg utifra dine kjøp og hvordan du bruker våre tjenester, kan det hende at vi samler inn personopplysninger fra andre ("Tredjepart"). Opplysningene vi samler inn fra tredjepart er følgende:
-Adresseinformasjon fra offentlig register for å forsikre oss om at vi har rett adresse.
-Opplysninger om kredittverdighet fra Kredittvurderingsbyråer og banker.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER MED DATABEHANDLER
Når det er nødvendig, for at vi skal kunne tilby våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med selskap som er databehandlere for oss.
En databehandler er ett selskap som behandler informasjonen for vår regning og i følge våre instruksjoner.

Vi har databehandlere som hjelper oss med:
-Betalingsløsninger (kortinnløsere, banker og andre leverandører av betalingsløsninger)
-Transport / Frakt (Logistiskk-selskap og speditører)
-Markedsføring (aviser (print), sosiale medier, mediabyråer eller reklamebyråer)
-IT-tjenester (Selskap som håndterer vår drift, teknisk support og vedlikehold av våre IT-systemer)

Når dine personopplysninger deles med databehandlere, skjer det bare for at vi skal kunne utføre den avtalen du har godkjent med oss (f.eks. for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen). Vi kontrollerer alle personopplysningsbehandlere for å forsikre oss om at de kan garantere sikkerheten og sekretessen for personopplysninger. Vi har også skriftlige avtaler med alle personopplysningsbehandlere, som innebærer at de garanterer sikkerheten for de personopplysningene som behandles og påtar seg å følge våre sikkerhetskrav, og krav vedrørende internasjonell overføring av personopplysninger.

SELSKAP SOM SELV ER PERSONOPPLYSNINGS-ANSVARLIGE
Vi deler også dine personopplysninger med visse bedrifter  og myndigheter som selv er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger. At bedriften / myndigheten selv er ansvarlige for behandling av personopplysninger innebærer at det ikke er vi som styrer hvordan informasjonen som oppgis til selskapet skal behandles.

Selvstendige personopplysningsansvarlige som vi deler dine personopplysninger med er:
-Statlige myndigheter (f.eks. Politiet, Skatteetaten og andre myndigheter.) Gjøres bare om vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov eller ved mistanke om kriminell handling.
-Bedrifter som har ansvar for transporter (logistikkselskap og speditører)
-Bedrifter som tilbyr betalingsløsninger (Kortinnløsere, banker og andre leverandører av betaltjenester). Når dine personopplysninger deles med ett selskap som selv er ansvarlige for behandling av personopplysninger gjelder selskapets egne integritetspolicy og behandling av personopplysninger.


10. BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER OG LAGRINGSTID

HER BEHANDLES DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vårt mål er at dine personopplysninger skal behandles innenfor EU. Vårt eget IT-system ligger fysisk i Sverige. I noen tilfeller, som ved support og vedlikehold kan vi iblant være tvunget til å overføre informasjonen til et land utenfor EU, f.eks. om vi deler dine personopplysninger med en databehandler som er etablert eller lagrer informasjon i ett land utenfor EU. Ved slike tilfeller får databehandleren bare behandle den informasjonen som er hensiktsmessig. Uansett hvilket land dine personopplysninger behandles i, tar vi alle juridiske, tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forsikre oss om at sikkerhetsnivået er det samme som innenfor EU/EES. Ved tilfeller personopplysninger behandles utenfor EU, garanteres sikkerhetsnivået enten gjennom bestemmelse fra EU-kommisjonen om at landet det er snakk om garanterer ett tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller gjennom bruk av passende forholdsregler.

BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi bruker IT-system for å opprettholde sekretessen, integriteten og begrenset adgang til personopplysninger. Vi har tatt nødvendige forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling. Bare de personene som faktisk trenger å behandle dine personopplysninger for at vi skal oppfylle våre forpliktelser, har tilgang til dem.

LAGRINGSTID FOR PERSONOPPLYSNINGER
Vi lagrer aldri dine personopplysninger lenger enn hva som er hensiktsmessig. Se mer om de spesifikke lagringstidene under respektivt formål. Vær oppmerksom på at det kan finnes andre lover, f.eks bokføringsloven, som krever at vi lagrer kjøpsinformasjon, fakturaer og liknende i en lengre tid enn hva som er oppgitt ovenfor.


11. RETTIGHETER FOR DEN SOM HAR FÅTT SINE PERSONOPPLYSNINGER LAGRET

RETTIGHETER SOM REGISTRERT
Rett til tilgang (registerkopi). Vi er alltid åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og om du vil få en dypere innsikt i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du begjære tilgang til opplysningene (informasjonen gis i form av en registerkopi med angitte formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottagere, lagringstider, informasjon om hvor opplysningene ble samlet inn og forekomsten av automatisert beslutningstaking.) Som du kan se ovenfor ved de ulike formålene er det fremst opplysninger du selv har oppgitt når vi har inngått en avtale.

Tenk på at om du begjærer tilgang til de personopplysninger vi har lagret om deg, kan vi spørre om flere opplysninger for å forsikre en effektiv håndtering av din forespørsel og at informasjonen gis til rett person.

RETT TIL RETTELSE
Du kan begjære retting av dine personopplysninger ved tilfeller opplysningene er feilaktige. Innenfor rammen for det angitte formålet, har du også rett til å komplettere eventuelle ufullstendige opplysninger.

RETT TIL SLETTING
Du kan begjære sletting av personopplysninger som vi har lagret, om:

-Opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble innsamlet for
-Du er uenig i en interessevurdering vi har gjort basert på berettiget interesse og din grunn for motsigelse veier tyngre enn vår berettigede interesse
-Du er uenig i behandling av dine opplysninger med hensikt av direkte markedsføring.
-Personopplysningene behandles på en ulovlig måte
-Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse vi omfattes av
-Personopplysningene som er innsamlet, tilhører ett barn (under 13 år) som du har foreldreansvar for og innsamlingen har skjedd i forbindelse med tilbud over f.eks. sosiale medier.

Ha i baktanke at vi kan ha rett til å avslå din forespørsel om det finnes juridiske forpliktelser som forhindrer oss fra å umiddelbart slette visse personopplysninger. Disse forpliktelsene kan komme fra bokførings- og skattelovgivning, Bank- og hvitvaskingslovgivning, men også fra lovverk knyttet til forbrukerkjøp. Behandlingen kan i noen tilfeller være nødvendig for at vi skal kunne fastslå, påstå eller forsvare mot juridiske krav. Om vi blir forhindret i å imøtekomme en forespørsel om sletting, kommer vi isteden til å forhindre at personopplysningene brukes til andre formål enn det formålet som hindrer den forespurte slettingen.

RETT TIL BEGRENSNING
Du har rett til å begjære at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Om du bestrider at personopplysningene vi har er korrekte, kan du begjære begrenset behandling under den tiden vi trenger for å forsikre oss om at opplysningene er korrekte. Om vi ikke lenger trenger opplysningene til de fastsatte formålene,  men du derimot trenger dem for å kunne fastsette, påstå eller forsvare juridiske påstander, kan du begjære begrenset behandling av opplysningene hos oss. Det innebærer at du kan begjære at vi ikke sletter dine opplysninger.

Om du har gjort innvendelse mot en interessevurdering av berettiget interesse som vi har gjort som juridisk grunn for ett formål kan du begjære begrenset behandling under den tiden vi trenger for å kontrollere om vår berettigede interesse veier tyngre enn din interesse av å få opplysningene slettet.

Om behandlingen er begrenset som følge av en av situasjonene ovenfor, får vi bare, forutenom selve lagringen, behandle opplysningene for å fastsette, påstå eller forsvare juridiske påstander, for å beskytte noen annens rettigheter eller ved tilfeller du har gitt samtykke.

RETT TIL Å GJØRE INNVENDELSER MOT NOEN TYPER AV BEHANDLING
Du har alltid rett til å slippe direkte markedsføring og gjøre innvendelser mot all behandling av personopplysninger som bygger på en interessevurdering.

BERETTIGET INTERESSE
I de tilfeller vi bruker en interessevurdering som juridisk grunnlag for ett formål, har du muligheten til å innvende mot behandlingen. For at vi skal kunne behandle dine personopplysninger etter en slik innvendig trenger vi å fremvise en tvingende begrunnelse for den aktuelle behandlingen, som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. I andre tilfeller får vi bare behandle opplysningene for å fastslå, gjennomføre eller forsvare juridiske påstander.

DIREKTEMARKEDSFØRING (INKLUSIVE ANALYSER SOM UTFØRES KNYTTET TIL DIREKTEMARKEDSFØRING)
Du har muligheten til å innvende mot at dine personopplysninger behandles for direktemarkedsføring. Innvendingen omfatter også de analyser av personopplysninger (såkalt 'Profilering') som utføres med formålet direktemarkedsføring. Med direktemarkedsføring menes alle typer av oppsøkende markedsføring (f.eks. over post, e-post og sms). Markedsføringstiltak der du som kunde aktivt har valgt å bruke en av våre tjenester eller oppsøkt oss for å få mer informasjon om våre tjenester regnes ikke som direktemarkedsføring (f.eks. produktanbefalinger eller andre funksjoner og tilbud).

Om du innvender mot direktemarkedsføring vil vi avslutte behandlingen av dine personopplysninger for det formålet, og avslutte alle typer av direktemarkedsføring.

Du har mulighet til å påvirke hvilke kanaler vi skal ta i bruk for utsendelse av informasjon og personlige tilbud. F.eks. kan du velge å bare få tilbud fra oss over e-post (nyhetsbrev), men ikke over sms eller tvert om. (E-post og SMS i forbindelse med bekreftelse av bestilling og levering kan ikke anses som markedsføring).

RETT TIL DATAPORTABILITET
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

HÅNDTERING AV PERSONNUMMER
Vi kommer bare til å behandle ditt personnummer når det er tydelig motivert med hensyn til formålet, nødvendig for sikker identifisering eller om det finnes noen annen bemerkelsesverdig grunn. Vi minimerer alltid behandlingen av ditt personnummer i så stor grad det er mulig.

DATATILSYNET

Datatilsynet er ansvarlige for å overvåke bruken av lovstiftningen, og den som anser at en bedrift har håndtert personopplysninger på feilaktig måte kan levere inn klage til Datatilsynet.

Les mer om GDPR hos Datatilsynet: GDPR- Dataskyddsreformen

ENDRINGER I DENNE INTEGRITETSPOLICYEN
Det kan forekomme endringer i vår integritetspolicy. Det er derfor viktig at du regelmessig kontrollerer den nyeste versjonen av denne policyen. Når vi gjør endringer i integritetspolicyen, publiserer vi endringene her. Om det omhandler vesentlige endringer kommer vi også til å formidle dette på en tydligere måte, f.eks. ved å sende deg en e-post. Om vi endrer denne integritetspolicyen på en måte som påvirker hvordan vi behandler dine personopplysninger, vil vi formidle til deg hvilke tiltak du kan gjennomføre som følge av disse endringene.

Denne integritetspolicyen ble oppdatert 2021-05-07